Modeli VA

SIGURNOSNI SEFOVI - MODELI VA - Wertheim

Modeli VA spadaju u skupinu namještajnih sigurnosnih sefova manje sigurnosti. Izrađeni su iz jednostukog čeličnog lima (jednostruka stijenka). Izrađeni su u skladu sa propisima VDMA 24992 - svibanj 1995.  sa certificiranim bravama prema VdS-u.

 • Proizvođač: Wertheim
 • Dimenzije: 290x409x237mm
 • Sigurnosni razred A
 • Težina: 20 kg
 • Zaključavanje: Meh. sig.brava Cawi, 2 ključa

2.119,00 kn
1.801,15 kn (bez PDV-a)

 • Proizvođač: Wertheim
 • Dimenzije: 290x409x237mm
 • Sigurnosni razred A
 • Težina: 20 kg
 • Zaključavanje: Elektronska brava M-Lock (VdS kl.II)

3.395,00 kn
2.885,75 kn (bez PDV-a)

 • Proizvođač: Wertheim
 • Dim.: 290x459x367mm (vxšxd)
 • Sigurnosni razred A
 • Težina: 30 kg
 • Zaključavanje: Mehanička sig.brava Cawi, 2 ključa

2.891,00 kn
2.457,35 kn (bez PDV-a)

 • Dim.: 290x459x365mm (vxšxd)
 • Sigurnosni razred A
 • Težina: 30 kg
 • Zaključavanje: Elektronska brava M-Lock EM3520 (VdS class II)

3.869,00 kn (bez PDV-a)

 • Proizvođač: Wertheim
 • Dimenzije: 405x459x367mm
 • Cerifikati:Sigurnosni razred A
 • Težina: 35 kg
 • Zaključavanje: Mehanička sig.brava,2 ključa

3.144,00 kn
2.829,60 kn (bez PDV-a)

 • Proizvođač: Wertheim
 • Dimenzije: 405x459x367mm
 • Cerifikati: Sigurnosni razred A
 • Težina: 35 kg
 • Zaključavanje: El. brava EM3520

4.541,00 kn
4.086,90 kn (bez PDV-a)