Uredski stolovi

 • Picture of Drveni stol BP-SV19
 • Picture of Drveni stol BP-SV19
 • Picture of Drveni stol BP-SV19
 • Picture of Drveni stol BP-SV19
 • Picture of Drveni stol BP-SV19

 • Dimenzije: širina 1200mm, dubina 700mm
 • Težina: 40kg
 • Drveni okvir

793,00 kn (bez PDV-a)
 • Picture of Drveni stol BP-SV20
 • Picture of Drveni stol BP-SV20
 • Picture of Drveni stol BP-SV20
 • Picture of Drveni stol BP-SV20
 • Picture of Drveni stol BP-SV20

 • Dimenzije: širina 1400mm, dubina 700mm
 • Težina: 40kg
 • Drveni okvir

848,00 kn (bez PDV-a)
 • Picture of Drveni stol BP-SV21
 • Picture of Drveni stol BP-SV21
 • Picture of Drveni stol BP-SV21
 • Picture of Drveni stol BP-SV21
 • Picture of Drveni stol BP-SV21

 • Dimenzije: širina 1400mm, dubina 700/800mm
 • Težina: 45kg
 • Drveni okvir

991,00 kn (bez PDV-a)
 • Picture of Drveni stol BP-SV22
 • Picture of Drveni stol BP-SV22
 • Picture of Drveni stol BP-SV22
 • Picture of Drveni stol BP-SV22
 • Picture of Drveni stol BP-SV22

 • Dimenzije: širina 1400mm, dubina 700/800mm
 • Težina: 45kg
 • Drveni okvir

991,00 kn (bez PDV-a)
 • Picture of Drveni stol BP-SV23
 • Picture of Drveni stol BP-SV23
 • Picture of Drveni stol BP-SV23
 • Picture of Drveni stol BP-SV23
 • Picture of Drveni stol BP-SV23

 • Dimenzije: širina 1600mm, dubina 700/800mm
 • Težina: 50kg
 • Drveni okvir

1.046,00 kn (bez PDV-a)
 • Picture of Drveni stol BP-SV24
 • Picture of Drveni stol BP-SV24
 • Picture of Drveni stol BP-SV24
 • Picture of Drveni stol BP-SV24
 • Picture of Drveni stol BP-SV24

 • Dimenzije: širina 1600mm, dubina 700/800mm
 • Težina: 50kg
 • Drveni okvir

1.046,00 kn (bez PDV-a)