banner
banner

Politika privatnosti

Bravarija Piljek, vl. Franjo Piljek donijela je i usvojila Pravilnik o zaštiti osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation), 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god., a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka

Primjenom GDPR-a i Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, Bravarija Piljek će pri obradi osobnih podataka štititi sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.