banner
banner

Trezorska vrata

Trezorska vrata se isporučuju u istoj sigurnosnoj klasi kao što je trezorska prostorija  a vrata mogu biti isporučena sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata.

Trezorska vrata se također mogu naručiti samostalno, u sigurnosnoj klasi od EN 5 do EN 13, sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata , zaključavanje pomoću dvije brave ( po izboru: mehaničke brave s ključevima, elektronske brave  (sa zadrškom otvaranja i mogućnost više korisnika ) ili mehaničke šifrirane brave odn. kombinacija navedenih dviju brava).

  • Trezori i trezorski prostori koriste se za pohranu velikih količina dragocjenosti, novca i vrijednosnih papira u novčarskim institucijama.
Cijena na upit