Ugradbeni (zidni) sefovi

Zidni sefovi serije AMS dizajnirani su za ugradnju u odgovarajuće betonske zidove. Postavljeni su u zid tako da je prednja strana (vrata) poravnata sa zidom, a tijelo zatvoreno s najmanje 10 cm betona. Opcionalni oklop stražnjeg zida omogućuje debljinu zida jednaku sigurnoj dubini. Sefovi se mogu naručiti sa tri tipa bravi, mehanička, elektronska i mehanička kombinacijska brava (RK/RE/ZK).

 • Dimenzije: 590x510x380mm(vxšxd)
 • Težina: 65 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I ,VdS: WGI,VSÖ: EN1
 • Mehanička brava s 2 ključa

6.104,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 590x510x380mm(vxšxd)
 • Težina: 65 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I ,VdS: WGI,VSÖ: EN1
 • Elektronska brava EM3520

7.877,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 590x510x380mm(vxšxd)
 • Težina: 65 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I ,VdS: WGI,VSÖ: EN1
 • Mehanička kombinacijska brava

6.982,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 590x510x230mm (vxšxd)
 • Težina: 60 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Mehanička brava sa 2 ključa

6.289,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 590x510x230mm (vxšxd)
 • Težina: 60 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Elektronska brava EM3520

8.222,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 590x510x230mm (vxšxd)
 • Težina: 60 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1), ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Mehanička kombinacijska brava

6.843,00 kn (bez PDV-a)