Ugradbeni (zidni) sefovi

Zidni sefovi serije AMS dizajnirani su za ugradnju u odgovarajuće betonske zidove. Postavljeni su u zid tako da je prednja strana (vrata) poravnata sa zidom, a tijelo zatvoreno s najmanje 10 cm betona. Opcionalni oklop stražnjeg zida omogućuje debljinu zida jednaku sigurnoj dubini. Sefovi se mogu naručiti sa tri tipa bravi, mehanička, elektronska i mehanička kombinacijska brava (RK/RE/ZK).

 • Dimenzije: 770x510x380mm (vxšxd)
 • Težina: 80 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Mehanička brava s 2 ključa

7.182,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 770x510x380mm (vxšxd)
 • Težina: 80 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Elektronska brava EM3520

8.533,00 kn (bez PDV-a)

 • Dimenzije: 770x510x380mm (vxšxd)
 • Težina: 80 kg
 • Certifikati: Euro certifikat, prema VdS-u – Stupanj sigurnosti I (EN1143-1) ECB-S: WG I , VdS: WG I , VSÖ: EN 1
 • Mehanička kombinacijska brava

8.169,00 kn (bez PDV-a)